News

ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศ

15/10/2020

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลังพายุ “นังกา” ขึ้นฝั่งที่เวียดนาม


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด อาทิ ที่ จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำบริบูรณ์ ชุมชนบ้านลำเชียงไกร สำนักงานชลประทานที่ 8 ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำบริบูรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำจอหอ 3 เครื่อง และที่ลำน้ำลำตะคอง บริเวณ ประตูระบายน้ำข่อยงาม 3 เครื่อง พร้อมทั้งกำจัดผักตบชวาบริเวณใต้สะพานรถไฟ ท้ายประตูระบายน้ำจอหอ พร้อมนำรถแบคโฮ 5 คัน เข้าขุดลอกคลองสาบใหญ่ฝั่งขวา บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลงสู่ลำน้ำบริบูรณ์ รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง บริเวณ อ.โชคชัย ที่สถานีวัดน้ำ M.173 และบริเวณ อ.พิมาย ที่สถานี M.184 เพื่อเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดสระแก้ว ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านใน 8 ตำบล 3 อำเภอ ที่อาศัยอยุ่บริเวณริมคลองพระสทึง ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว ที่ ต.สระแก้ว ต.สระขวัญ และต.ศาลาลำดวน อ.เขาฉกรรจ์ ที่ ต.เขาฉกรรจ์ ต.พระเพลิง และต.หนองหว้า และอ.วังน้ำเย็น ที่ ต.ตาหลังใน และต.ทุ่งมหาเจริญ โครงการชลประทานสระแก้ว ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งการระบาย ที่บริเวณสะพานบ้านแก่งสีเสียด ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 4 เครื่อง พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์


จังหวัดเพชรบุรี มีฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.ชะอำ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง ประชาชนได้รับผลกระทบ 238 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีผลกระทบ สำนักงานชลประทานที่ 14 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 เครื่อง (สำรอง 8 เครื่อง) เครื่องผลักดันน้ำ 30 เครื่อง (สำรอง 30 เครื่อง) รถแบ็คโฮ 5 คัน รถเครน 1 คัน และรถบรรทุก 8 คัน ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่สะพานวัดคุ้งตำหนัก 20 ลำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 42 นิ้ว อีกจำนวน 1 ชุด รวมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดท่อระบายน้ำ และวางแนวตลอดลำน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมือง
จังหวัดชลบุรี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เร่งระบายน้ำลงคลองพานทอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่ม ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำจากคลองระบมและคลองสียัดจำนวนมากไหลลงคลองท่าลาด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งคลองท่าลาด และพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาค ต.เกาะขนุน อ.พนมทวนสารคาม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จึงทำการผันน้ำในคลองเข้าสู่ระบบคลองชลประทานท่าลาด และกระจายลงพื้นที่ตามคลองธรรมชาติ รวมทั้งทำการลดระดับน้ำในพื้นที่โดยใช้อาคารชลประทานตามริมแม่น้ำบางปะกง ปัจจุบันสามารถช่วยตัดยอดน้ำได้ประมาณ 0.4 ล้าน ลบ.ม. พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง


จังหวัดอุบลราชธานี น้ำในลำน้ำมูลเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สูงประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ วางแนวกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชน
ทั้งนี้ ของให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply