Daily Archives

03/10/2020

News

พระราชดำริ พัฒนาสระบ่อดินขาว สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่

03/10/2020

กรมชลประทาน ร่วมพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ณ…