Daily Archives

07/10/2020

News

ชป.ระบายน้ำลดระดับเก็บกักช่วยราษฎรที่ยังอยู่ในพื้นที่อ่างฯโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ

07/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนโป่งขุนเพชร เพื่อกักเก็บน้ำหลังการก่อสร้างเสร็จ ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางเข้าออกและบ้านเรือนชาวบ้านห้วยทับนายน้อย นั้น นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยกา […]…