Daily Archives

14/10/2020

News

รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินกั้นน้ำขาด

14/10/2020

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคันดินกั้นน้ำขาดจากการถูกน้ำกัดเซาะ พร้อมตรวจการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนหลิ่นฟาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน และ มีน้ำไหลผ่านเข้าสู่คลองผันน้ำโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการช่วยเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำตรัง และบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมี นายรุทร์ อินนุพัฒน์…