News

รมว.กษ. รณรงค์ลดต้นทุนผลิตข้าว ชป.เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำ สนันสนุนภาคเกษตร

08/02/2023

วันนี้ (8 ก.พ.66) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พ […]…