News

รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยม หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่

01/10/2023

วันนี้(1 ต.ค.66) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จ […]…