Daily Archives

08/10/2020

News

ชป.เร่งผู้รับเหมาแก้ไขงานถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ อ.นาโยง จ.ตรัง

08/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการร้องเรียนงานก่อสร้างถนนเลียบคลองส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พื้นทางบดอัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่ลงหินคลุก และไม่ได้ดำเนินการตามแบบที่ระบุไว้ว่าต้องขุดหน้าดิ […]…