Daily Archives

11/10/2020

News

ชป.สั่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมช่วยเหลือชาวเพชรบุรีทันทีหากเกิดวิกฤติ

11/10/2020

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นพาดผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และ […]…