Daily Archives

09/10/2020

News

ชป.ยืนยันเขื่อนลำพระเพลิงยังมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ

09/10/2020

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชันพาดผ่าน ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนล […]…