Browsing Tag

PR News

PR NEWS

เจ็ทสตาร์ เอเชีย มอบสิทธิเพิ่มขึ้นและขยายบริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินก่อน

21/02/2019

21 กุมภาพันธ์ 2562 – นับจากวันนี้เป็นตันไป ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งแถวหน้าและที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ จะได้รับบริการเชิญให้ขึ้นเครื่องบินก่อน พร้อมรับประกันที่ว่างสำหรับเก็บสัมภาระติดตัวบนช่องเก็ […]…