Browsing Tag

PR News

PR NEWS

เจ็ทสตาร์ เอเชีย มอบสิทธิเพิ่มขึ้นและขยายบริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินก่อน

21/02/2019

21 กุมภาพันธ์ 2562 – นับจากวันนี้เป็นตันไป ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งแถวหน้าและที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษ จะได้รับบริการเชิญให้ขึ้นเครื่องบินก่อน พร้อมรับประกันที่ว่างสำหรับเก็บสัมภาระติดตัวบนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ซึ่งเป็นสิทธิตามนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ของเจ็ทสตาร์ เอเชีย ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้ขึ้นเครื่องบินก่อน (priority boarding) นโยบายใหม่นี้ เป็นผลจากการพิจารณาประสบการณ์ของลูกค้าสายการบิน ในด้านการขึ้นเครื่องและการนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องมาด้วย การบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้ขึ้นเครื่องก่อน (priority boarding) เป็นบริการที่ได้มอบให้กับลูกค้าที่ซื้อที่นั่งแถวหน้า แถวที่ 2 ถึง 5 และลูกค้าที่จ่ายเงินเพิ่มสำหรับที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษในแถวที่ 1,…