Daily Archives

24/10/2020

News

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหนองหาร บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

24/10/2020

กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำพุง หนองหาร จังหวัดสกลนคร พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูริทัตโต…