Daily Archives

20/10/2020

News

เลขานุการ รมว.กษ. ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการวิ่งเต้นตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยัน รมว.กษ. ไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด

20/10/2020

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่มีข่าวการวิ่งเต้นแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ […]…