Daily Archives

02/10/2020

PR NEWS

คนเลี้ยงหมูซม PRRS พ่นพิษ ทำต้นทุนสูงเกินแบก

02/10/2020

แทนที่ปีนี้จะเป็นปีดีของคนเลี้ยงหมู เพราะเมื่อมองทั่วภูมิภาคเอเชียแล้วไม่มีประเทศไหนโดดเด่นเท่าไทย ทั้งเรื่องการป้องกันโรคสำคัญในหมูอย่างโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ได้อย่างน่าภูมิใจ รวมถึงความสา […]…