Daily Archives

02/10/2020

PR NEWS

คนเลี้ยงหมูซม PRRS พ่นพิษ ทำต้นทุนสูงเกินแบก

02/10/2020

แทนที่ปีนี้จะเป็นปีดีของคนเลี้ยงหมู เพราะเมื่อมองทั่วภูมิภาคเอเชียแล้วไม่มีประเทศไหนโดดเด่นเท่าไทย ทั้งเรื่องการป้องกันโรคสำคัญในหมูอย่างโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ หรือ ASF ได้อย่างน่าภูมิใจ รวมถึงความสามารถในการป้องกันโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก แต่จนแล้วจนรอดกลไกตลาดยังถูกขึงพืด หมูเป็นยังขายได้ไม่เกิน 80 บาท แถมต้องเจอเคราะห์ซ้ำ กับโรคเพิร์ส (PRRS) ที่เป็นอีกโรคร้ายแรงในหมู ซึ่งไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายกับคน จนหมูหายไปจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด มีการระบาดของโรคนี้ครบทุกจังหวัดแล้ว ทำให้ต้องทำลายหมูทั้งในฟาร์มที่เกิดโรคเองและฟาร์มอื่นๆ ในรัศมี 1-5 กิโลเมตร…