Daily Archives

06/10/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน พร้อมชี้แจงการดำเนินงานต่อผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี

06/10/2020

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน และพื้นที่รับน้ำนองบางพลวงโดยมี นายสมเจต พานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 9) นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา นายบรรเจิด สิทธิจู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันให้มีความสมบูรณ์…