Daily Archives

05/10/2020

News

รมช.ธรรมนัส ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา อ.ต.ก.ครบรอบ 46 ปี

05/10/2020

พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ครบรอบ 46 ปี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร เพราะอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นฐานวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของไทยและก้าวไปสู่การเป็นครัวโลก…