Daily Archives

13/10/2020

News

ชป.สั่งเข้มตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

13/10/2020

ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร เข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากอุทภัยอย่างสุดกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประ […]…