Daily Archives

10/10/2020

News

ชป.แจ้งเตือนระดับน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี มีระดับสูงขึ้น หลังมีฝนตกหนักทางตอนบน

10/10/2020

กรมชลประทาน เตือนแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น หลังมีฝนตกหนักทางตอนบน เร่งระบายน้ำผ่านคลองระบายน้ำ D.9 ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคใต้ตอนบนทำให้มีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 315 ล้านลูกบาศก์เมตร (44 % ของความจุอ่างฯ) ปิดการระบายน้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร (90 %…