News

ชป.เดินเครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูล พร้อมผันน้ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง

15/10/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 5 เครื่อง บริเวณบ้านไร่ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำในลำน้ำมูลเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำมูลมีระดับสูง ส่งผลให้การระบายน้ำจากทางตอนบน (อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และลำสำลาย) ลงสู่แม่น้ำมูลไม่สะดวกมากนัก

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกคลอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เพื่อทำการสูบผันน้ำไปเก็บกักไว้ยังสระสาธารณะของหมู่บ้านบึงทับปรางค์ ในพื้นที่ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply