News

ชป.สั่งทุกโครงการฯ จับตา…ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 24 ชม. หลังดีเปรสชั่นพาดผ่าน

09/10/2020

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ได้สั่งการและกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมการรับมือกับอุทกภัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว นั้น


นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า “จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา พายุดีเปรสชันได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอบบนเข้าสู่ทะเลอันดามันในวันนี้ (9 ต.ค. 63) ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ กรมชลประทานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งได้มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำการยังจุดเสี่ยงต่างๆ แล้ว และจะร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด”


ทั้งนี้ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยการเฝ้าระวังติดตามปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 90 พร้อมบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม(Dynamic Operation Curve ) รวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับฝนที่ตกลงมา โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย ตลอดจนตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ควบคู่ไปกับการนำน้ำท่าเข้าไปเก็บกักไว้ในพื้นที่แก้มลิง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุดด้วย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply