News

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมดัน“ผ้าไหมปักธงชัย” เป็นสินค้า GI โคราช

17/08/2019

จากการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเร่งเดินหน้านโยบายปลุกเศรษฐกิจฐานราก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชุมชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่จะช่วยสร้างจุดเด่นและยกระดับสินค้าชุมชนของไทย ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียน GI สินค้าไทยแล้วจำนวน 111 สินค้าจาก 71 จังหวัดและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนครบ77จังหวัดในเร็วๆ นี้ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมามีสินค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วถึง 6 สินค้าได้แก่เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์กาแฟวังน้ำเขียว และเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และจากเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าผ้าไหมปักธงชัย ในชุมชน

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เห็นว่ามีศักยภาพจะนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในอนาคต เนื่องจากสินค้าดังกล่าวยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมือประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอน อีกทั้งการคัดสรรเส้นไหมคุณภาพดีอันเกิดจากกระบวนการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ครั่ง คราม เปลือกมังคุด เปลือกมะพูด แก่นแข แก่นฝาง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผ้าไหมที่มีความสวยงาม มันวาว คุณภาพดี และได้รับตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีน้ำเงิน” เป็นเครื่องการันตี ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมผลักดันสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า GI เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เข้มแข็งต่อไป

No Comments

    Leave a Reply