Daily Archives

13/08/2019

News

กรมประมงจับมือ ซีฟเดค เปิดตัว“เรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องกลทุ่นแรง”

13/08/2019

วันนึ้ ณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา จังหวัดปัตตานี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อร่วมงานเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมจับลำแรกที่เข้าร่วม โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ […]…