Daily Archives

17/08/2019

News

รมว.พม. มอบนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ มุ่งสร้างผู้นำชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนดินแดง

17/08/2019

17 ส.ค. 62 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567 พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถ […]…