PR NEWS

แจกผลิตภัณฑ์นมให้กับบุคลากรทางการแพทย์-อสม 

30/06/2021

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ร่วมแจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายเมนูให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19  เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างความสุข  เสริมภูมิคุ้มกัน  ดื่มนมทุกวัน  ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”เนื่องในโอกาสในวันดื่มนมโลก ประจำปี ณ  CAT  CONVENTION HALL สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ

No Comments

    Leave a Reply