Daily Archives

09/06/2021

News

รัฐฯ ห่วงชาวนา สั่ง ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี

09/06/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำข้าวนาปีปี 64 ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปี ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั้น กรมชลประทาน…