Daily Archives

23/06/2021

News

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านล็อตแรกแล้ว 7 รุ่นการผลิต

23/06/2021

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตามที่มีข่าววัคซีนโควิด 19 ของซิโนฟาร์ม ประเทศจีน ล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส ที่จัดหาผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้องค์กรต่างๆ เป็นวัคซีนทางเล […]…