Daily Archives

04/06/2021

News

ชป.ระดมสรรพกำลังช่วยชาวลพบุรีให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

04/06/2021

บ่ายวันนี้(4 มิ.ย. 64)นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลปประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสูบน้ำช่วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า…