Daily Archives

16/06/2021

News

ชป. ลุยพัฒนาแหล่งน้ำเมืองมะขามหวาน ผุด 3 อ่าง เสริมศักยภาพลุ่มน้ำป่าสัก

16/06/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาผลกระทบ 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ หวังเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน และพื้นที่ชลประทาน ช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภค นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีภูมิประเทศเป็นแนวยาว ลักษณะคล้ายปากนก มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยกว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำปีละกว่า 800 ล้าน ลบ.ม. และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้าน ลบ.ม.…