Daily Archives

28/06/2021

News

“กสศ.”สะท้อนปัญหาซ้ำซ้อนเด็กตกขอบ  ผ่านประสบการณ์จริงครูข้างถนน “ครูจิ๋ว-ทองพูล บัวศรี”

28/06/2021

แม้รัฐธรรมนูญจะระบุว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับ แต่สำหรับเด็กเปราะบางกลับมีปัญหาและปัจจัยมากมายที่ทับซ้อนจนพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ในชีวิตได้ และกลายเป็นเด็กนอกระบบในที่ […]…