Daily Archives

14/06/2021

PR NEWS

“ข้าวกอระ” ฮึดสู้ฝ่าวิกฤติเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น พร้อมลุยเจาะตลาดใหม่ธุรกิจข้าวแปรรูปเสริมแกร่งธุรกิจ

14/06/2021

“ข้าวกอระ”ฮึดสู้ฝ่าวิกฤติ  เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่พร้อมปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ชูธุรกิจกลุ่มข้าวและผลิตภัณฑ์Rice Crackers และซีเรียลอาหารสุขภาพ มุ่งเจาะตลาดคนรักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ชี้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เชื่อมั่นช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต   นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมาบริษัทฯจะประสบปัญหาวิกฤติทางธุรกิจในหลายด้านรวมทั้งวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) แต่บริษัทฯยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายนวัตกรรมการเกษตรภายใต้แบรนด์“กอระ”อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยด้วยนวัตกรรมในรูปแบบขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มาจากข้าวทุกสายพันธุ์   เพื่อมุ่งยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริโภคทั้งในละต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีกว่าบริษัทกอระฯนั้น  เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ผ่านมาได้ผนึกความร่วมมือหลายด้านกับชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานผ่านโครงการมากมาย อาทิ โครงการขยายคลัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิคโดยได้ตั้งเป้าหมายภายใน…