Daily Archives

25/06/2021

News

ชป.รับคำแนะนำกก.วล.เดินหน้าอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 15 ปี พร้อมจัดงบประมาณหนุน ทส.คุ้มครองช้างป่า

25/06/2021

นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานขอบคุณคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.)ที่ได้พิจารณาและได้ตั้งข้อสังเกตพร้อมความเห็นต่อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จั […]…