Daily Archives

17/06/2021

PR NEWS

ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์ 20โรงพยาบาลทั่วประเทศ

17/06/2021

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย และ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย องค์กรเครือข่ายภาคี ฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือทางการแ […]…