Daily Archives

20/06/2021

News

ชป.เดินหน้าทำความเข้าใจเร่งแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านดู่ จ.ศรีษะเกษ

20/06/2021

กรมชลประทานชี้แจงกรณีที่มีการร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีการตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นั้น นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ มีแนวเขตชลประทานที่ใช้ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และถนนบำรุงรักษามีความกว้าง 15 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,275 เมตร ผ่านท้องที่ตำบลกุง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ…