Daily Archives

10/06/2021

News

ชป.ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวริมคลอง

10/06/2021

เช้านี้ (10 มิ.ย. 64) ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบ video conference นายประพิศ…