Daily Archives

24/06/2021

News

นายกสมาคมสัตว์แพทย์ฯ ชี้ไข้หูดับป้องกันได้ บริโภคหมูปรุงสุกเท่านั้น ซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน เน้น “ปศุสัตว์ OK”

24/06/2021

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย กล่าวว่า โดยปกติแล้วการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococus suis) เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ หรือสุกๆดิบๆ อาทิ ลาบดิบ […]…