News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน พร้อมชี้แจงการดำเนินงานต่อผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี

06/10/2020

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน และพื้นที่รับน้ำนองบางพลวงโดยมี นายสมเจต พานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 9) นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา นายบรรเจิด สิทธิจู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โครงการชลประทานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จากนั้นในช่วงบ่าย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสรุปผลการศึกษาโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า กรมชลประทานได้มีการติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฯ จะเป็นไปในรูปแบบของการก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อใช้บริหารปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีในช่วงก่อนถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรี และผันน้ำเข้าคลองในพื้นที่บางพลวง ซึ่งจะช่วยเสริมการบริหารจัดการน้ำหลากและการใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักไว้หลังช่วงน้ำหลาก พร้อมทั้งยังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่รับประโยชน์บางพลวงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง โดยสามารถขยายพื้นที่เกษตรได้ 25,376 ไร่ ทั้งยังสามารถใช้ในการควบคุมความเค็มในช่วงฤดูแล้ง ที่สำคัญ การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการบรรเทาอุทกภัย ทำให้ความรุนแรงของน้ำท่วมลดลง

ทั้งนี้หลังจากประชุมหารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเสร็จ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชันด้วย

No Comments

    Leave a Reply