News

นายพิศาล พงศาพิชณ์เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ มกอช.

01/10/2020

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ศาลพระภูมิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณภายในสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มกอช. ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คนที่ 13 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

No Comments

    Leave a Reply