News

ชป.พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” ขึ้นฝั่งเวียดนามวันพรุ่งนี้

27/10/2020

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” กำหนดคน กำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” โดยมี นายธเนศ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายสันติ เต็มเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายธวัชชัย ไตรวารี หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เข้าร่วมประชุม พร้อม VDO conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 3-17 ณ ห้องประชุม swoc อาคาร 99ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่2 เรื่อง พายุไต้ฝุ่น“โมลาเบ” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ของประเทศไทยมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ตั้งแต่วันที่ 28-29 ต.ค.63 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 3-17 และศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(swoc)ส่วนภูมิภาค เฝ้าติดตามสถานการณ์พายุและสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำเป็นรายชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย ให้รายงานสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือมายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)ส่วนกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำต่อไป นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการรับมือสถานการณ์น้ำหลากตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ให้กระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ พร้อมแจ้งเตือนก่อนการระบายไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบระดับพื้นที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงและบริหารจัดการเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปได้ที่สำนักงานชลประทานในพื้นที่ หรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

No Comments

    Leave a Reply