News

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก

26/10/2020

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา พร้อมด้วย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการกองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธรรมนูญ อินทร์นุช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา นายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกในปัจจุบัน รวมถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอาชีพ

จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปบริเวณสันเขื่อน โดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 100,000 ตัว สวาย 500 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับราษฎร

สำหรับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง 111,300 ไร่ และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งในฤดูแล้ง ยังช่วยระบายน้ำเพื่อผลักดันและแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรีได้เป็นอย่างดี


ในช่วงบ่าย องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางต่อไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมโครงการและการดำเนินงานของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันของเขื่อนขุนด่านปราการชล

สำหรับเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูงจุดสูงสุด 93 เมตร ความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีประโยชน์ในการกักเก็บน้ำและส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย รักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันมีติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมกับมีการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่า เขื่อนฯ มีความมั่นคง แข็งแรง

โดยการลงพื้นที่ทั้งหมดนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างสมบูรณ์

 

No Comments

    Leave a Reply