News

ชป.เดินหน้าซ่อมแซมเขื่อนห้วยยาง ย้ำ..ตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี

24/10/2020

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทาน ทำการติดตั้งกาลักน้ำที่เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าเข้าไปทำการซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ต่อไป

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและการออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและธรณีวิทยา พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน

สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างฯ อาจจะส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณถนนสาย 3348 ช่วงบ้านโคกมะกอก บ้านโคกแจง ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันเขื่อนห้วยยางและอาคารประกอบ ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี จึงขอให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนอย่าได้วิตกกังวล และขอให้รับฟ้งข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หรือโทร.สอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply