News

รองอธิบดีกรมชลฯติดตามคลองผันน้ำแม่น้ำตรังเพื่อช่วยเหลือชาวตรังอย่างใกล้ชิด

15/10/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีด ส.ส. ตรัง และเลขาฯประธานรัฐสภา ลงพื้นที่โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายรุทร์ อินทร์นุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลโดยรองอธิบดีกรมชลประทานได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองผันน้ำเพื่อติดตามความก้าวหน้างานป้องกันตลิ่งด้วยกล่องใส่หิน (Gabion) บริเวณปากคลองผันน้ำเพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ได้ระดมทั้งเครื่องจักร คนงาน และวัสดุอุปกรณ์ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ สำหรับงานติดตั้งบานควบคุมน้ำ (Stop log) เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองผันน้ำ เจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องจักรในการปรับถนนทางเข้าสำหรับการลำเลียงบานควบคุมน้ำที่จะขนส่งมาจากหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งชุดแรกจะมาถึงในเย็นวันนี้และทยอยขนส่งมาในคืนนี้
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีด ส.ส. ตรัง และเลขาฯประธานรัฐสภา กล่าวว่า หลังจากที่รองประพิศได้ลงพื้นที่เมื่อวาน และได้รับข้อเรียกร้องจากชาวบ้านตำบลบางรักที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รองประพิศได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทั้งการทำคันกั้นน้ำและการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตนได้รับแจ้งจากนายก อบต. และฝากมาขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
“ปัจจุบันกรมชลประทานได้เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือมาจากหลายๆ พื้นที่ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเมืองตรัง รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ซึ่งหากได้รับผลกระทบขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ทันที สำหรับการควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าคลองผันน้ำให้มีปริมาณประมาณ 250-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อการขนส่งบานควบคุมน้ำมาถึงในเย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการติดตั้งตลอดทั้งคืน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้เช่นกัน”นายประพิศกล่าว

No Comments

    Leave a Reply