News

ชป.เผยคลองลัดบางสะพาน พร้อมช่วยบรรเทาอุทกภัยชุมชนเมืองอำเภอบางสะพาน

11/10/2020

กรมชลประทานระบุ โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ากว่า 90% พร้อมช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง หลังเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากได้

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสภาวะวิกฤติ หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
สำหรับโครงการคลองลัดบางสะพาน เป็นคลองขุดลัดตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยลดระยะทางเดินของน้ำให้สั้นลงกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งจะรับน้ำก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองบางสะพาน เป็นการช่วยระบายน้ำให้ไหลลงสู่อ่าวไทยอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสามารถรองรับน้ำหลากได้ประมาณ 250-300 ลบ.ม.ต่อวินาที หากแล้วเสร็จทั้งโครงการจะสามารถรองรับน้ำหลากได้กว่า 500 ลบ.ม.ต่อวินาที อัตราการไหลของน้ำดังกล่าวเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ในขณะเกิดน้ำท่วมใหญ่บางสะพานปี 2547 อันเป็นที่มาของโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่กรมชลชลประทานรับมาดำเนินการ
นายประพิศ ฯ กล่าวตอนท้ายว่า ” ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา ซึ่งนอกจากโครงการบางสะพานแล้ว ยังได้กำชับไปยังทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ประจำการ เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อช่วยประชาชนกรณีน้ำหลาก รวมถึงป้องกันน้ำหลากพื้นที่ถนนเพชรเกษมเส้นทางลงภาคใต้ด้วย”

ทั้งนี้ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2567 ประกอบด้วย งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ความจุ 13.36 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้านลบ.ม. การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 3 แห่ง และปรับปรุงฝายทดน้ำจำนวน 1 แห่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการขุดขยายคลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง คลองเขาม้าร้อง พร้อมอาคารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลองบางสะพานจำนวน 3 แห่ง ในคลองปัตตามังจำนวน 2 แห่ง ในคลองแม่รำพึงจำนวน 2 แห่ง และคลองเขาม้าร้องจำนวน 2 แห่ง และโครงการงานคลองผันน้ำเลี่ยงเมือง โดยขุดคลองผันน้ำคลองบางสะพาน คลองผันน้ำแม่รำพึง-อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตัวเมืองอำเภอบางสะพาน ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งจะลดพื้นที่น้ำท่วมขังได้กว่า 4,900 ไร่ และผู้มีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลงกว่า 1,600 ครัวเรือน

No Comments

    Leave a Reply