News

ชป.จับมือสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมฯ เร่งแก้ไขน้ำคลองเน่าเสีย

31/10/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านลำลูกกา ร้องเรียนน้ำในลำคลองหกวา ระหว่างคลอง 7-9 เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนานนับเดือน ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน นั้น

นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ชี้แจงกรณีนี้ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า จุดที่เกิดปัญหาอยู่ในบริเวณคลองหกวาสายล่าง ช่วง กม.14+300 ถึงกม.17+300 โดยสภาพน้ำคลองเป็นสีดำ พบฟองอากาศ และกลิ่นเหม็น กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โดยผลการตรวจสอบพบว่าค่า DO อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร

นอกจากนี้ กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าในพื้นที่และหาสาเหตุน้ำเน่าว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งที่ประชุมได้สรุปสาเหตุว่าเกิดจากโรงงาน ตลาด หมู่บ้านจัดสรร และบ้านเรือน ปล่อยน้ำเสียลงมา ประกอบกับมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ซึ่งในที่ประชุมมีมติสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ

สำหรับกรมชลประทานจะดำเนินการกำจัดวัชพืชตั้งแต่บริเวณหน้าวัดธัญญะผล คลอง 8 ถึงวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม คลอง 9 ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้ไหลเวียน รวมทั้งให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับการระบายน้ำตามอาคารชลประทานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เกิดการไหลเวียน เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
ส่วนการแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกาได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เติมออกซิเจนในน้ำ ด้านประมงจังหวัดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตรวจสอบน้ำเน่าเสียในพื้นที่ โดยส่งตัวอย่างน้ำให้ห้องปฏิบัติการวิจัยตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งต้องรอผล 15 วัน
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้ดำเนินการระบายน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และอยู่ในระหว่างดำเนินการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าว และปัจจุบันสภาพน้ำบริเวณดังกล่าวดีขึ้นตามลำดับแล้ว และทุกหน่วยงานจะดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณภาพน้ำในพื้นที่คลอง 6 กลับเข้าสู่สภาพดีขึ้นโดยเร็ว

 

No Comments

    Leave a Reply