Daily Archives

25/02/2021

News

แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 คืบหน้าร้อยละ 30 คาดกันยายนนี้แล้วเสร็จ

25/02/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าขุดลอกแก้มลิงภายในศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทร […]…