Daily Archives

01/02/2021

News

ซีพีเอฟ เร่งส่ง “อาหารจากใจ” ต่อเนื่อง เป็นกำลังเสริมศูนย์ห่วงใยคนสาคร พร้อมรับมือโควิด

01/02/2021

1 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนชาวสมุทรสาครในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19” อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นเสริมความพร้อมให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร เพื่อเป็นกำลังใจกับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์-พยาบาล และผู้ติดเชื้อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ล่าสุด…