Daily Archives

04/02/2021

News

ดร.ทวีศักดิ์ ร่วมลงนามประกอบการสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสายลบ2034 จ.ลพบุรี

04/02/2021

เนื่องจากได้รับจดหมายเชิญจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ให้เข้าร่วมประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการสำรวจออกแบบ เพื่อปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสายลบ 2034 แยกทางห […]…