Daily Archives

24/02/2021

News

ชป.จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ รับแก้มลิงวังทองแดง คาดแล้วเสร็จปีนี้เริ่มเก็บน้ำได้ 

24/02/2021

กรมชลประทาน จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย รองรับการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม หลังโครงการแก้มลิงวังทองแดงคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 97 ใกล้แล้วเสร็จ คาดจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช […]…