Daily Archives

10/02/2021

News

ชป.จัดปัจฉิมนิเทศจับมือทุกภาคส่วนเดินหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย

10/02/2021

กรมชลประทาน จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.เมืองเลย เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้วยการพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำลาย ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพราะพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(โซน C) เกิน…