Daily Archives

17/02/2021

PR NEWS

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) มหาวิทยาลัยบูรพา “GIS BUU” เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ Quota

17/02/2021

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) มหาวิทยาลัยบูรพา “GIS BUU”สถาบันการศึกษาที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการสำรวจและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นที่หนึ่งในการผลิตบัณฑิตระดับมืออาชีพ พร้อมเป็น Start Up งานดีอ […]…