Daily Archives

11/02/2021

PR NEWS

 “ส่งกำลังใจถึงบ้าน ต้านภัยโควิด19”

11/02/2021

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยลูกกรุง ที่มี ดร.นิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) เป็นประธานกรรมการโครงการฯ และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัด […]…