PR NEWS

 “ส่งกำลังใจถึงบ้าน ต้านภัยโควิด19”

11/02/2021

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยลูกกรุง ที่มี ดร.นิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) เป็นประธานกรรมการโครงการฯ และ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดเทเลมูฟวี่เรื่อง OVER LOVE รักนี้ให้นาย” ทางช่องไอพีเอ็ม ในฐานะผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีเอ็ม Live!!! ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งกำลังใจถึงบ้าน ต้านภัยโควิด19” เพื่อนำศิลปวัฒนธรรมเพลงไทยสากล อันทรงคุณค่าทางภาษาไทย ผ่านบทเพลงอมตะ นำสู่ประชาชน ในช่วงระหว่างสถานการณ์โควิด19

โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาศิลปินแห่งชาติ ศิลปินเพลงไทยลูกกรุงทุกรุ่น ร่วมใจกันมาถ่ายทอดบทเพลงอมตะ 3 ชั่วโมงเต็ม ถ่ายทอดสดสู่ผู้ชมทางบ้าน โดยนำเนื้อหาบทเพลงคติธรรม บทเพลงส่งความสุขตรุษจีน และบทเพลงแห่งความรัก นำโดย อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ, ธานินทร์ อินทรเทพ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, โฉมฉาย อรุณฉาน, จิตติมา เจือใจ, อุมาพร บัวพึ่ง, ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์, อุไรวรรณ ทรงงาม, วิระ บำรุงศรี, เจินเจิน บุญสูงเนิน, อุเทน พรหมินทร์, นฤมล สมหวัง, แอ็ค โชคชัย หมู่มาก (แชมป์จากรายการ THE GOLDENSONG1) สปาย ภาสกร (รองแชมป์จากรายการ THE GOLDEN SONG1) อลิส ธนัชศลักษณ์ (รองแชมป์จากรายการ THE GOLDEN SONG2) และบรรดานักร้องนักเรียนในโครงการฯ

โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมและรับฟังเพลงกันอย่างเต็มอิ่ม ปิดท้ายด้ายบทเพลงเพียงกำลังใจ นำหมู่โดย โฉมฉาย อรุณฉาน เป็นที่ประทับใจแฟนเพลงทางบ้านที่รับชมการถ่ายทอดสดเป็นอย่างมาก

กิจกรรมดีๆ แบบนี้คงจะมีขึ้นอีกในนามของ กระทรวงวัฒนธรรม และโครงการอนุรักษ์และสืบสานเพลงไทยลูกกรุงสืบต่อไป

No Comments

    Leave a Reply