Daily Archives

06/02/2021

News

ชป.เร่งซ่อมถนนคันคลอง เตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

06/02/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีถนนคันกั้นน้ำสาย 3011 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรุดพังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นั้น นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า ถนนคั […]…