Daily Archives

06/02/2021

News

ชป.เร่งซ่อมถนนคันคลอง เตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

06/02/2021

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีถนนคันกั้นน้ำสาย 3011 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรุดพังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นั้น นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า ถนนคันกั้นน้ำสาย อย. 3011 คือถนนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา โรงสูบน้ำที่ 8 (1ข.ส.8) โดยเมื่อปี 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก…